SAKARYA ANILARI-4

Bu habere 95 kez bakıldı. Haberin eklenme tarihi: 16/06/2017
Hazırlayan SAMİ ÜMÜT Haymana Kaymakamlığı Emekli Yazı İşleri Müdürü
BİR HARBİYELİNİN MİLLİ MÜCADELE ANILARI
İstanbul-İzmit ve Geyve güzergâhını takib ederek Milli Mücadeleye kalanlardan biri de, henüz genç bir Harp Okulu öğrencisi olan Cevad Kâzım'dır. Onun gibi bir çok Harbiyeliyi Anadolu'ya geçmeye zorlayan sebeplerin başında, Harp Okulunun işgal edilmesi ve nihayet bununla da yetinilmeyip kapatılması gelmektedir. Cevad Kazım’ın Milli Mücadele Haymana anısı;
“Üzerimizde dolaşan düşman teyyarelerinin, Soğucalı'nın sık ağaçlarında gayb olan çadırlarımıza tahmini olarak bırakdığı bombalar tam yerini bulmuştu. Neferlerden yaralanan, hayvanlardan ölenler vardı. On metrelik muhitine kadar çamurlu, kara taşlı bir çeşme etrafında köylü kadınları çeşmeye üşüşmüşler ve su dolduruyorlardı. İki bomba da buraya düştü. Gözümün önünde kopan feryattan sonra arkadaşlarla oraya koştuk, nankör tâlih bir sürü ihtiyarlar ve bilhassa ölmek için cepheye gelen bizler varken yine iki genç kızın kanına girmişti. İkisi de ölmüş; bir neferle bir de çocuk yaralanmıştı. Anadolu halkının yaralarını sarmak yine bizim vazifemizdi. Bu pembe ve kanlı göğüsleri derin yaşlarımızla sardık, ocağının başına teslim ettik! Yarabbi, biz kanımızı cephelerde seve seve dökmek için geldiğimiz halde bu masum kızlardan alınan kanlar haksız değil mi?
Bu dertlerimi arkadaşlarıma bir hayli yandım; akşamın serinliğinde Mangal Tepe’nin şarkındaki Evliyafakı’ya doğru ilerledik. Ağır yaralıları taşıyan kağnıların başında köylü kadınları vardı. Kağnıların gürültüsü içinde iniltisi kaybolan mecruhlardan birisi su diye bağırıyordu. Mataramı onlara boşalttım, en son içen, kolumun üzerinde ruhunu teslim etti. Bir kenara gömdüler, mataranın dibinde kalan bir yudumu da bu mechûl şehidin mezarı başında ben içtim ve gönlüme doğan intikam yaşlarıyla ayrıldım. Çok duramazdık düşman ilerliyor, biz çekiliyorduk. İstanbul'un ve Anadolu'nun yanık feryadını yüksekten dinleyen Haymana sırtları kucağında biriktirdiği kahramanlarla mağrur bir vaziyet aldı.
Ağustos'un sekizinci ve dokuzuncu günü, gece harekâtıyla fırkalar yerinden oynadı, Fevzi ve îsmet Paşalar kıtaatı teftiş etti, Başkumandan cepheleri dolaştı. Külliyeli topçu ve piyade mermisi genç, ihtiyar, kadın, erkek, Anadolu'nun ortasında doğan binlerce hamiyetli kalbin üzerinde cepheye akın etti. Ağustos'un onuncu günü düşmana ansızın yapılan taaruz imanları birleştirdi. O gün akşama doğru taraf taraf alevler ilerdeki ve etraftaki köylerde çoğaldıkça çoğaldı, düşmanın ricaat eserleri beliriyor fakat mermiler üzerimizden eksik olmuyordu. Ertesi gün düşmanı, yaktığı köylerin alevleri, harabeleri içine göme göme çiğnedik ve kovduk. İlk yaramın açıldığı, vatan için akan kanımın ilk damladığı Çaltepe'de yine tutunmak isteyen düşmanı, Soğucalı'nın ağaçları ve harabeleri arasına kadar sıkıştırarak mahv ve prişan ettikten sonra Sakarya'nın öbür tarafına atıp Yıldıztepe'den intikam ve acılarımızın gururuyla geniş bir nefes aldık. Yıldıztepe'nin adım bir kat daha takviye ettik. Etrafımızda parlayan şühedânın ruhu: Yıldıztepe'in etrafında parlayan hilâlden başka birşey değildir. Bu zafer orduya bir başka ruh, geniş bir kalp, ve o kalplere tekrar; sönmez bir iman ve maneviyat bahşetti. Önceleri kolumda; ve gitgide beynimde sızlayan yaram, düşmanın misket parçasındanmış; bununla iftihar ederken şimdi başucumda yaramı saran ve beni cidden hassas kalbiyle ruhen tedavi eden hamiyetli gene muallimlerimizden Hamiyet Hanım’a, naçiz hatıratımda teşekkür etmeden geçmeyi nankörlük birilim.”
15-10-1337 Ankara Hastahanesi
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.