Yusuf Yılmaz

yusufyilmaz@haymana.com
Yazarın sitemizde "100" adet yazısı bulunmaktadır. Eklenme Tarihi: 29/12/2014 1124 kez okundu.

Yılbaşı Kutlama Cehaleti ve Müslümanların Hali

Müslümanlar Kur’an’dan uzaklaştıkça, İslam dışı yaşantıları kaçınılmaz olmaktadır. Bariz örneği; Allah’ın kitabından uzaklaşan Müslümanların, başka kavimlere benzeme konusundaki cehaletleridir.

 

Noel ile başlayan yılbaşı kutlamalarının İslam’da yeri yoktur. Yılbaşı kutlaması, çam süslemeleri, bozulmamış Hıristiyanlıkta da yoktur. Putperestlik inancından kalmadır. Bu uygulamaların hiçbirisinin İslam’la ilgisi yoktur.

 

Yılbaşını kutlamada, Yüce Allah’ın ve Peygamberimiz (a.s.v.)’in yasakladığı şeyler yapılmaktadır. İnsanlar yeni yıla giriyoruz diye televizyonda yıl­ba­şı özel prog­ram­la­rı­nı izliyor. Sözde Müslüman özde ise yaşantısı Hıristiyanlardan farkı olmayan bazı insanlar ile TV kanalları ekranlarında sanat ve sanatçı adı altında arz-ı endam edilen ahlaksız ve çirkef görüntüler, insanın midesini bulandırmaktadır.

 

İslam’ın emirlerine aykırı yapılan bu fiiller; Müslümanları, yılbaşı kutluyorum derken, başka din mensubu insanlar ile aynı duruma getirmiş oluyor, onlara benziyorlar.

 

"Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, Allah’tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır." (Bakara-120). "Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez." (Hud-113).

 

İslam Ümmeti, Hıristiyanların ve Yahudilerin yollarına uymamak, onlara karşı düşmanlıklarını ilan etmek, onların bayramlarını ve kutlamalarını reddetmekle emr olunmuşlardır. Biz Müslümanlar; Yahudi ile Hıristiyanların dinine, batıl yaşantılarına, küfür ideolojilerine, haram adetlerine, haksız yere kan dökmelerine, İslam coğrafyasını işgal etmelerine razı olmadıkça asla bizden razı olmazlar. Allah ve Resulü bu hususu beyan etmiştir.

 

"Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar asla senden (sizden) razı olmazlar." (Bakara-120). "Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dostlar edinirse şüphesiz ki o da onlardandır." " Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür, iman edenlerdir." (Maide-51,55). "Kim bir topluma benzemek isterse o da onlardandır." (Ebu Davud-Ahmed bin Hanbel sahihtir).

 

Demek ki kimliklerde dini İslam yazılması veya insanın kendisini Müslüman olarak addetmesi, Müslüman olmaya yetmiyor. Yılbaşını kutluyorum diyen Müslüman, kesinlikle Yüce Allah’a isyan etmiş demektir. Konumunu gözden geçirmelidir.

 

Bunun dışında, toplumu tüketim çılgınlığına teşvik eden, hediye adı altında rüşvetin verilmesi, bazı kişi ve kurumların, yılbaşı v.b. günleri fırsat bilerek hak etmediği bazı hakları başka insanlardan elde etmek için, yılbaşı hediyesi adı altında sincice yaklaşıp, yapmacık saygı ve sevgi ile hediyeler vermektedirler.

 

Müslümanlar kendi dinlerine, hak olan tevhid ve sünnet yoluna, İslam’ın emir ve yasaklarına uyma konusunda emrolunmuşlardır. Avrupalı kâfirlerin dinlerine, yaşam biçimlerine, sözde insani denilen kanun ve nizamlarına karşı olmak zorundadır. Onların dinlerine ihtiyacımız yoktur. Allah ve Resulü şöyle buyuruyor:

 

"Sonra seni din konusunda bir şeriat sahibi yaptık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma." (Casiye-18). "Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun." (Bakara-145). "Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyin." (Sahihu’l Cami 5434).

 

Medya başta olmak üzere İslam düşmanları tarafından sincice ve ahlaksızca toplumun içi boşaltılmaya çalışılıyor, davasız, kişiliksiz, başıboş bir toplum meydana getirilmek isteniyor. Toplumumuz o derece dejenere edilmiştir ki, istisnalar hariç; bugün en babayiğit Müslümanım diyen aileler dahi, çocuklarının TV izleme hastalığını önleyecek gücü kendilerinde bulamıyorlar. Bir kere anne ve babalar TV seyretme hastası olmuşlar.

 

Yukarıdaki Ayetler ve Hadis’ler ışığında, bilerek ve benimseyerek kâfirlerin yılbaşı gününe iştirak etmek, kutlamak, kâfirlerin giydiği kıyafetleri giyerek Noel baba kılığında takma sakallar uzatarak gezinmek,  o güne özel hazırlıklar yapmak küfürdür. Müslümanları, alimleri, davetçileri, ihlaslı samimi tüm İslam’ı sevenleri, tüm kardeşlerimizi, yılbaşı kutlamalarına karşı olmalarını, bugünün haramlığını, kafirlere benzemenin küfre götüren amel olduğunu duyurmaları gerekir.

 

Müslüman olduğunu iddia eden bir insan, hayatını Kur’an’ın belirlediği ölçülere göre düzenlemelidir. “Doğrusu o Kur'an, senin için de, kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.” (Zuhruf-44) ayetinde belirtildiği gibi olaylara Kur’an’ın belirlediği ölçü penceresinden bakmak, Müslüman’ım diyen her kişinin görev ve sorumluluğudur.

 

Gerçi 90 yıldır bu yönde millet teşvik edilmiş, devlet ön ayak olmuş, bayram âdeti haline getirilmiş bu kokuşmuş hareket, elbette hemen terk edilmez. Zaman içerisinde her İslam’a zıt bu tür cehaletlerin ortadan kaldırılması için aklı başındaki her Müslüman’a,  tebliğ görevi düşüyor.

 

Müslümanlar, dünyadaki mazlum Müslümanların dertleri ile dertlenmelidir. Boş işlerle uğraşmamalıdır. Yılbaşı rezaleti ile meşgul edilmemiz, sonu hüsran ile bitecek olayların habercisidir.


Yorum Yapın
500

Bu yazıya toplam 1 yorum yapıldı.
  • Başlık : bir yılın muhasebesi 01/01/2015 22:22:09
    Gönderen : murat
    Bizler kendi değerlerimize sahip çıkmayıp maalesef dışardaki toplumların yaşam biçimlerine özen gösteriyoruz.Aslında bir yılın muhasebesini yapıp ona göre kendimizi düzeltmeliyiz.Saygılar.