Yusuf Yılmaz

yusuf.yilmaz.06@hotmail.com
Yazarın sitemizde "115" adet yazısı bulunmaktadır. Eklenme Tarihi: 20/09/2018 3519 kez okundu.

ALLAH’LA BERABER BAŞKA İLAHLARA TAPMAK

Tevhid nedir, şirk nedir, müşrik kimdir? İnsan hangi hallerde müşrik olur?

 

TEVHİD: Kelime-i tevhid olan Allah’tan başka ilâh olmadığına inanmaktır. Allah’ın eşi ve benzeri bulunmayan, her türlü yetkinin sadece O’nda olduğunu bilmek ve buna inanmaktır.

Tevhid, (la ilahe=ilah yoktur), ile başlıyor. Yani Müslüman, önce “la ilahe” ile tüm sahte ilahları inkâr etmelidir. Sonra “İllallah” (Ancak Allah) diyerek tek Allah’a iman edip O‘na teslim olmalıdır. İhlas Süresinin diğer adı da Tevhid Süresidir. Tamamen Tevhid üzerinedir.

 

Yüce Allah Kur’an’da, tevhid kadar önem verdiği başka bir konu yoktur. Peygamberlerin tümünün ortak çağrısı Tevhid’dir. Zıddı ise ŞİRK’tir. Şirk büyük bir zulümdür (Lokman Süresi 13. Ayet)

 

ŞİRK (ORTAK KOŞMAK): Ortak koşmak anlamına gelir. Istılahı manada Allah’a eş koşmak, Allah dışında, insan, cin ve melek gibi yaratılanlara tapmaktır. Bu konuda Yüce Allah:

 

“Allah’ı bırakıyorlar da, kendilerine ne fayda, ne de zarar verebilecek olan şeylere tapıyorlar ve “Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir.” diyorlar. De ki, “Siz Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden münezzehtir.” (Yunus -18. Ayet)

 

“Allah'la birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız, yardımcısız bırakılmış halde oturursun.” (İsra-22. Ayet)

“Dünya hayatında, aranızdaki sevgiden dolayı, Allah’ı bırakıp ilahlar edindiniz.” (Ankebut-25.Ayet)

 

“Siz Allah’ı bırakıp sadece bir takım ilahlara tapıyorsunuz” (Ankebut-17. Ayet)

 

“Sizin Allah’tan başka taptıklarınız, bir takım isimlerden ibaret ilahlardır ki, o isimleri siz ve atalarınız uydurmuşsunuzdur. Allah, bunlara (ibadet için) hiç bir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah’ındır. Ve O, yalnız kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. İşte doğru ve gerçek din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (Yusuf 40. Ayet)

 

Şeyhini, cemaat liderini tapma derecesinde sevip, onlar bizi Allah’a yaklaştırır sözlerini söylemek şirktir. Allah, şirki en büyük zulüm olarak belirtmektedir. (Lokman-13. Ayet)

 

Ayrıca, bunlar kendilerini İslam'a nispet eden cemaatler olarak görüyorlar ki, asla değiller. Çünkü İslam’da sadece Müslüman cemaati vardır, gruplar yoktur. Yüce Allah'ın belirlediği ölçüler içerisinde yapılmayan bir cemaatleşme hiçbir zaman İslam cemaati olamaz.

 

Öncelikle cemaat liderine biat edenlerin tövbe edip, sadece Yüce Allah'a yönelmeleri ve Tevhid’i anlamda kendilerini sorgulamaları gerekir. Bu yapılmadan her biri kendi liderini adeta ilahi edinmiş kabul edilir ki bu şirk olur. Bunun sonucunda da Yüce Allah’ın “Andolsun, sana da senden öncekilere de şu vahy edilmiştir: Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun.” ayetinde (Zümer-65) belirtildiği duruma düşerler.

 

Yüce Allah'ın bildirdiği esaslara uymayan birleşmeler, hiçbir zaman ne Müslüman cemaati olur ne de İslam adına hayırlı bir oluşum olur, ne de İslam’a göre yaşama tarzı olur. Sadece karşı mahalleye özenme kompleksine girme zavallılığını, sefilliğini yaşarlar. Kamu kurumlarında holiganlarını kadrolaştırmaktan öteye gitmezler. Bürokraside altlarında hakları olmayan lüks makam araçlarla garibanlara hava atmaları olur. Hep lüks tüketme hastalığını ve ne oldum deliliğini, kibirliliğini yaşarlar.

 

Basit dünya malı makam koltukları için kişiliklerini, onurlarını kaybedenlerin küçülerek, makam koltuğu verme durumunda olanlardan rızık vericiler imişler gibi ve Allah’a tapar gibi medet umanlar, şirk batağında olduklarını bilmelidirler. İşlerine gelmediği için bilmemiş görünürler.

 

Peygamberlerin dahi yardım etmeye gücü yetmediği insanlara, şeyh kurtarır, uçurur, cennete koyar ve cemaat Allah’ın emrinden değil de cemaat liderinin emrinden çıkmamak şirkin ta kendisidir. Gavs hazretlerinin! Kendisine faydası yoktur ki müridlerine faydası olsun.

 

Peygamberimiz a.s.v., Müslüman kadınlar için en iyi örnek olan kızı Hz. Fatıma’ya  (r.a.) “Ey Resulullah’ın kızı Fatıma! Sen de Cennet’i Allah’tan satın almaya çalış; zira senin için de bir şey yapamam.” diyorsa, şeyhler hangi yetki ile müridlerine yardım edecekmiş?

 

Bu nedenle her platformda “Cemaatler ve tarikatlar, İslam’ın önünde en büyük engeldir, çünkü onların müntesipleri şeyhe veya cemaat önderine kendilerini kurtarıcı gözü ile bakarlar, bizi Allah’a yaklaştırırlar diyerek Allah’ı unuturlar” sözlerini sürekli söyler ve gündeme getiririm. Hâlbuki yegâne kurtarıcı Yüce Rabbimiz’dir.

 

“İyi bil ki, halis (şirksiz) din, otorite yalnız Allah’a ait, Allah’ı bırakıp, kulları durumundakilerden kendilerine bir takım velîler (dostlar), koruyucular, otoriteler edinenler: 'Biz onlara, yalnızca bizi, Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz.' derler. Allah onların ihtilâf çıkarmakta oldukları konularda, aralarında hükmünü verecektir. Allah yalan söylemeye ve nankörlük etmeye devam eden kimseyi doğru yola sevketmez.” (Zümer Süresi 3. Ayet)

 

“Andolsun ki, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.” (Kaf 16.Ayet). Bu ayette Allah’ın, şeyhten de, cemaat liderinden de insana daha yakın olduğu açıkça belirtilmektedir.

 

Rabbim bizleri, Allah’tan başkalarına tapmak olan her türlü şirk pisliğinden ve zulmünden korusun ve uzak tutsun. Amin.

 

19/09/2018

 

 

 

Yorum Yapın
500

Bu yazıya toplam 1 yorum yapıldı.
  • Başlık : AHİR ZAMAN 21/09/2018 12:12:35
    Gönderen : CÜNEYT DURAN
    Kıyamet alametlerinin küçükleri çıktı. Şimdi büyükleri bekleniyor. Öyle bir zaman gelecek ki, kişi helâlden mi haramdan mı kazandığına aldırmayacak! Uzak gibi gelen kabir yerin 1 metre altında. Anlayacağınız, ahir zaman alametlerini anlamayan, rededen sözkonusu gayri ciddi insanlar ücretlerini alıp bu ümmet-i Muhammed (asm)la dalga geçiyorlar. Neredeyse, utanmasalar, “kıyamet gelmeyecek” de diyecekler. Allah dünya ve ahir ömrümüzü hayr eylesin. Allah birdir ondan başka ilah yoktur.