Yusuf Yılmaz

yusuf.yilmaz.06@hotmail.com
Yazarın sitemizde "115" adet yazısı bulunmaktadır. Eklenme Tarihi: 13/06/2022 1355 kez okundu.

EY İNSANLAR KENDİNİZE GELİN

EY İNSANLAR KENDİNİZE GELİN! AKSİ HALDE KÖTÜ BİR AKİBET SİZİ BEKLİYOR, SONUNUZ HÜSRANDIR

“Asra yemin olsun ki, hiç şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak, iman edip, salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.” (Asr Suresi, 1-2-3.Ayetler)

Dünya tarihinde insanlık, son onlarca yıllar kadar, Allah’a isyan noktasında bu kadar aşırıya gidip cüret etmemiştir. Aynı zamanda geçmiş kavimlerin ayrı ayrı işledikleri cürümleri, Allah’a isyan etmeleri ve diğer azgınlıkları; zamanımız toplumları hepsini birden işleyerek, adeta Allah’a meydan okumaktadırlar.

“Şayet yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar, sadece zanna uyarlar ve yalnızca tahminle iş yaparlar. (En'âm-116)

Zamanımız toplumları; Lut. a.s.'ın kavmi olan Lut Kavminin, Salih a.s. kavmi olan Semud Kavminin, Hud a.s.'ın kavmi olan Ad Kavminin, Şuayb a.s.'ın kavmi olan Medyen Kavminin, Musa a.s.’ın kavmi olan İsrailoğullarının ve İsa a.s.'ın kavmi olan Nasaraların (Hristiyanların) ayrı zamanlarda yaptıkları bütün sapıklık ve isyanlarının hepsini şu anda yapmaktadırlar.

Genel başkanları başta olmak üzere siyasiler, bir oy uğruna bu rezaletlere göz yummakta, hatta teşvik etmektedirler. Bugün Lut Kavminin helak olma nedeni olan livatanın toplum içinde sapık insanlar eliyle kendine yer bulması, siyasiler tarafından da bu aşağılık hareketin sıradan bir özgürlük imiş gibi ve kişilerin özgür iradeleri ile yapılan bir hareket diyerek desteklenmesi, rezaletin daniskası ve Allah ile savaşmaktır.

Bir siyasi parti genel başkanı, kızların küçük yaşta evlendirilmelerini eleştirirken, aynı kızların küçük yaşta zinaya itilmelerine tepki göstermemekte, sağır sultanları oynamaktadır. Yine diğer siyasi parti genel başkanlarının kaş yapayım derken göz çıkarır hesabı içerisinde, bu ahlaksız ve aşağılık hareketi yapanları, güya muhalefet yapacağım diye şiddetle savunmaları, anlaşılır şey değildir. Muhafazakâr (muhafazakâr ne menem şeyse) görünümlü bazı siyasi genel başkanlar; kendilerine gelmeyecek bir oy uğruna, ilk peygamber Âdem a.s.’a çirkin dilini uzatan sanatçı müsveddesine destek verecek, şirinlik pozuna bürünmüşler ve küçülmüşlerdir.

İktidarı ve muhalefeti ile bütün siyasiler; İslam düşmanı olmalarına rağmen, Lut Kavminin yaptığı pisliği işleyen lgbt'li sapıklara sahip çıkmakta, Allah yerine Lat, Mena ve Uzza’nın bugünkü versiyonları olan heykellere ve putlara tapınılmasına, bir oy uğruna öncülük etmektedirler. Enbiya Suresi 52. Ayetinde Kur’an’da Yüce Allah şöyle buyuruyor: “İbrâhim, babasına ve toplumuna, “sizin, şu karşısına geçip önlerinde bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? demişti”

“Göklerin ve yerin hâkimiyeti/egemenliği Allah’a aittir. Kıyametin kopacağı gün, işte o zaman, batıl ehli hüsrana uğrayacaktır. (Câsiye-27)

Toplumda; azımsanmayacak sayıdaki insanlar, Şuayb a.s'ın toplumu gibi terazide (ticarette) hile yapmakta, Salih a.s.'ın kavmi gibi hayvanların hakkına riayet etmeyip, caniler gibi hayvanları öldürmekte, Hud a.s.'ın kavmi gibi fazla lüks yaşamaktan dolayı, şu 3 günlük yalan dünyanın şatafat ve eğlencesine kendilerini kaptırarak, Allah'a isyanda birbirleriyle yarışmaktadırlar.

Buna rağmen yüce Allah'ın rahmeti kâinatı kuşattığından, bu sapıklıklara, isyanlara, şirklere ve putperestliklere rağmen, şimdilik azab vermemektedir. Müslümanım diyenlerin (henüz tam Müslüman olmadıkları için) tövbelerini kabul etmek, isyanda inat edenlerin de azaplarını arttırmak için mühlet vermektedir. Ama zamanı gelince azabını indirecektir. ******************************************************** "Küfürde birbirleriyle yarışanlar seni üzmesinler. Onlar Allah'a bir zarar dokunduramazlar. Allah ahirette onlara bir pay ayırmamak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a bir zarar dokunduramazlar. Onlar için acıklı bir azap vardır." (Ali İmran-176-177) ******************************************************** "Kâfirler kendilerine mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara günahlarını artırmaları için mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır." (Ali İmran-178). ********************************************************

Kimi zengin insanlar, zincir marketler, emlakçılar, müteahhitler v.b., para kazanma hırsı ile Şuayb a.s. kavmi gibi ticaret ahlakını bırakmış, zor durumda olan zavallı, biçare insanları daha da soymak için her türlü çirkefliği ahlaksızca ticaret adı altında yapmakta, bir nevi dağ eşkıyaları olan haramiler gibi insanları soymaktadırlar. Yetkililer de bir yaptırım yapmamakta, laf ile gün geçirmektedirler. Kaç kere “ bu zincir marketlere en az 1 hafta, 15 gün,  1 ay kapatma cezası verin, yalandan para cezası onları caydırmaz” diye yazdım.

İnsanlar halen, Allah’ın onları, deprem, sel, yangın ve v.s. gibi çeşitli vesilelerle uyardığını fark etmeyecek kadar cahildir veya fark ettikleri halde anlamamış görünmektedirler. Onun için, Müslümanı, gayri Müslim’i, ateisti, kâfiri, v.s. herkesin aklını başına alıp, Kur’an’da kıssaları anlatılan geçmiş kavimlerin akıbetleri başlarına gelmeden Allah’a tövbe edip, bu isyanlardan, pislik şirklerden, putperestlikten temizlenmeleri için O’na yalvarmaları gerekmektedir.

Toplumlarda görülen her türlü isyan, kötülük, gasp ve haksızlıklara herkesin kendi gücüne göre tepki göstermesi gerekir. Lut Kavmindeki aşağılık hareketleri yapan 10-15 kişilik bir topluluk iken, onlara tepki göstermeyen ve engellemeyen onların onlarca katı topluluk gece namazı kılarlardı. Ama Yüce Allah, suçlularla beraber onları da cezalandırdı. Çünkü bu iğrenç livatayı yapan aşağılık insanlara göz yumdular, tepki göstermediler, bana ne dediler.

“Bir de öyle bir fitneden sakınınız ki, o fitne, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, umuma yayılır (aynı zamanda hepinize erişir) ve hepsini perişan eder. Biliniz ki Allah, azabında çok zorludur.” (Enfal Suresi 25. Ayet).

 Aksi halde “Rabbimiz! Şüphesiz biz kendimize zulmettik. Şayet bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen muhakkak ki hüsrana uğrayanlardan oluruz.” (A'râf-23) ayeti gereği geç kalmış olurlar.


Yorum Yapın
500

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.