Kaplıcalarımız

Haymana Kaplıcasının Tarihçesi;

Şifalı suların insanlar tarafından kullanılması insanlık tarihiyle başlar. Anadolu' da ki şifalı kaynakları ilk kullanan kavmin Etiler olduğu sanılmaktadır. Yıllar önce Haymana kaplıcasının olduğu yerde yapılan kazılardan çıkan havuz parçalarının Dereköy yakınındaki Eti Mabedi olduğu kesinlik kazanan Gavur Kalesi taşlarıyla aynı menşeli olduğu uzmanlarca tespit edilmiştir. Tarihi Kral Yolu güzergahında bulunan Haymana kaplıcalarının, daha birçok kavim tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Bu bölge de Galatların bu bölgeye GALATİA SALUTARİS yani sıcak su membası adı vermesi tesadüf değildir. Etiler ve Galatlar' dan başka Romalılar' ın bu kaplıcayı geliştirdiği sanılmaktadır. Romalılar' ın Etiler tarafından yapılmış Horasan' da yapılmış bir galeri içinde toplanmış olan membadan taksim yerine kadar olan galeriler bozulmuş ve adi toprak kanaldan düzenlenmiş olan kaplıca, Halaşlı Mehmet Ağanın ailesinden Haymana müstantiklerinden bir zat tarafından gözden geçirilmiştir. Kaplıca ilk büyük tamiratında 1929 yılında Belediye Başkanı olan Bekir Fahri Daldaloğlu zamanında görmüştür. 1990 öncesinde bir adet olan kaplıca sayısı Belediye Başkanı Mustafa NAMAL döneminde üç yıldızlı, 60 oda 120 yatak kapasiteli Termal Otel hizmete girmiştir. Aynı dönemde Haymana' ya kaplıcalar için gelen yerli turistler için tek hat üzerinden yapılan otobüs seferleri, Belediye' ye ait otobüs işletmesinin açılmasıyla birlikte firma sayısı ikiye yükselmiş ve kaplıcalarımıza daha fazla turistin gelmesi sağlanmıştır.

Haymana Kaplıcalarının Jeolojik Durumu :

Kaplıcalarımız, Alt Eosenin sınırlarıyla çevrilmiş yaygın fliş fasiyesli arazide yer almıştır. Haymana' nın kuzeyindeki formasyon sınırlarında fay ve bindirmelere rastlanır. kaplıcanın kuzeybatısındaki neojen ve kısmen volkanik sahreler ara tabakalı olarak görülür.

Zonları rahatça fark edilir, zaten bu zonlar iki antklinal arasında yer almıştır. Suların orojenik faaliyetlerde yükselmiş bir zeminde meydana gelen çatlaklardan yukarı doğru çıktığı muhakkaktır. Vadide irtivalar gösteren killi şistlere gre tabakalarına rastlanır. Kaynak kalker bir tepenin üzerinden çıktadır. Menşei bakımından Haymana üzerinden geçerek Kızılcahamam' a kadar uzanan antklinaldeki fay veya tali çatlaklardan veya doğudaki saryajlardan gelen sentez suları olduğunu su analizlerinden tahmin etmekteyiz. Bölgede birkaç yerden beliren bu maden sularının infiltre sularla karışması da kuvvetli bir ihtimaldir.  Görünen kaynak yamacın yukarı tarafından çıkmaktadır. Üçüncü zaman tektoniğine sahip olan havzanın içinde, muhtemel senklinaldeki görünmeyen fayın çatlağından çıktığı yukarıda izah edilmiştir. Ancak kaynak yolunun yamaca doğru tırmanması fayın üstünü örten örtüde belirmemesi enteresandır. Fakat suyun yamaçta gerilemelerle oluşan tali firüslerden gelmiş olduğu da diğer bir izah tarzıdır. Böylece fayda kıvrılmalar altında kalmıştır. Kütle itilmeleri ise (ters fay) yamaca doğru olduğundan su ancak bu yamaçta kendini gösterebilmiştir diyebiliriz.

Kaplıca Suyunun Terkibi ve Özellikleri :

Sıcaklığı : Kaynakta 44 C, havuzda 42-43 C, küvetlerde 41 C
Radyoaktivitesi : 0,155x10-9 gr/Lt.
Tuz Miktarı 1,221796 gr/Lt.
Yoğunluğu : 15 Derecede 1,00017 gr/cm

 

Katyonlar Mgr. Milimol Mg-Aegivalants
Natrium Ion (Na) 0.0814 3,5391 3,5391
Kalium Ion (K) 0,00605 1,547 0,1547
Calcium Iom (Ca) 0,1140 2,8500 5,7000
Magnezyum Ion (mg) 0,0240 0,9876 1,9752
Ferro (Fe) 0,000308 0,000550 0,0110
Aluminium (Al) 0,000338 0,0125 0,0375