Yusuf Yılmaz

yusuf.yilmaz.06@hotmail.com
Yazarın sitemizde "113" adet yazısı bulunmaktadır. Eklenme Tarihi: 24/09/2021 369 kez okundu.

KUR’AN OKUMAYAN ŞUURSUZ MÜSLÜMANLARI KANDIRMANIN YOLU, TARİKATLAR YOLU İLE İHANET

 

Buna en güzel örnek, Afganistan’da Topal Molla Tarikatı ve Irak’ta Kesnizani Tarikatıdır. İslam dünyası, gerçek maskelerini gizlemiş bu hainler yüzünden bir türlü huzur bulmuyor. Halkın çoğu da koyun sürüsü gibi, körü körüne böyle ajanların peşinden gidip, her dediklerini yapmalarıdır. Böyle tarikatlar ve cemaatler; her Müslüman ülkesinde vardır. Ama kendilerini belli etmezler. Ülkemizde de sürü ile vardır.

 

Ortadoğu ülkeleri, zengin yeraltı kaynakları ile sömürücü batılıların emelini ve iştahını kabartıyor. Kukla yöneticiler ile de peşkeş çekiliyor ayrı mesele. Afganistan ve Irak üzerinde hassasiyetle duracağım. Dini kullanarak cahil sürüleri kolay kandırarak, emperyalizmin tasmalığını yapan din adamı adı altında iki tarikatın gerçek yüzünü anlatacağım.

 

Afganistan, yüzyıllar boyunca İngilizler ve Ruslar tarafından bir tampon bölge gözü ile bakıldı. Bu iki ülke, casusluk ve entrikalarını, büyük tuzaklarını Afganistan üzerinde oynadılar.

 

1919 yılında Afganistan’da, Emanullah Han, Ravalpindi savaşı ile İngilizlere karşı bağımsızlığını kazandı. 1923 yılında da, kendisini Afgan Emiri ilan etti. Afganistan üzerindeki sömürüsünü kaybetmek istemeyen İngiltere; 1920 yılında, Lawrence tipi bir ajanı, yanında yedek ajanları ile Afganistan’da görevlendirir.

 

Bu ajan, Afganistan’da Topal Molla lakabıyla ortaya çıkar ve tarikat tekkelerini kurar. Akabinde, ajanlarını ülkenin her tarafına gönderir. Onlar da Topal Molla hakkında kerametler anlatıp; çok büyük bir evliya, şeyh, erişmiş gibi uyduruk sözlerle reklamını yapıp, adını duyururlar.

 

İngiliz ajanı Topal Molla, Afganistan’da dini tarikat numarasıyla bir yıl içerisinde 200 bin, 3 yıl içerisinde 300 bin müridi etrafına toplar.

 

Tarikat şeyhi olarak geniş bir çevreye, etki alanına ve istediği güce ulaşınca; ülkesini bağımsız yönetmeye çalışan Emir Emanullah Han’a karşı, ülkede karışıklık çıkarmak için müridlerini devreye sokar, Afgan halkını ayaklanmaya çağırır. Müritleriyle; “ahlaksızlık ve israfın çok olduğunu, hükümete ve başındaki krala karşı mücadele etmenin Farz olduğunu” anlatır ve ülkeyi karıştırır. Bir yıl içinde büyük katliamlar yaparak, Afgan halkını birbirine kırdırır ve kan gövdeyi götürür.

 

Kardeş kanının daha da dökülmesini istemeyen Emanullah Han, ülkesini terk etmek zorunda kalır. Kabil Hava limanında İtalya’ya gitmek üzere uçağın hareketini beklerken; bastonlu, İngiliz tipi takım elbiseli, beyaz fötr şapkalı sarışın bir adam yanına yaklaşır. Emanullah Han’ı selamlar ve hemen sorar; Beni tanıdın mı? Ben meşhur Topal Mollayım. Afganistan’ı karıştırmakla görevliydim, görevimi başarıyla bitirdim ve şimdi İngiltere’ye dönüyorum, der.

 

İngiliz Ajanı Topal Molla sakalını kesmiş, sarığını atmış, başına fötr şapkasını giymiş, görevini bitirmiş ve İngiltere’ye dönmüştür.

 

IRAK’TAKİ KESNİZANİ TARİKATI

 

Kesnizani tarikatı, Irak’ta 1970’lerde Şeyh Abdülkerim Kesnizani tarafından Irak’ın Süleymaniye bölgesinde kuruldu. Ölünce yerine oğlu Muhammed Kesnizani geçti. Devlet kurumlarına yerleşip, Saddam ve rejimini yavaş yavaş ele geçirmiştir. Tarikata ilk kez üye olan kişiler, Şeyh Muhammed Kesnizani’nin ayağını öperdi. Kadiriliğin bir kolu olarak kurulmuş, daha sonra Kadirilikten kopmuştur. Arap, Kürt ve Türkmen olmak üzere 3 milyona yakın üyesi olduğu söyleniyor.

 

Tarikatın müritlerine hahamlar ders verirdi. Bu nedenle kendisine kuruluş felsefi olarak Yahudi-Kabala öğretilerini içinde barındıran (Yahudi mistisizmi) Cerrahi Tarikatı geleneği gibi öğretisinin şiş, kılıç vs. gibi aletleri vücutlarına geçirerek zikirler yapar.

 

Tarikat, Muhammed Kesnizani ile birlikte siyaset bağımlılığına girdi, siyasi arenada boy gösteriyordu. Hatta müritlerini dini törenlerden alıp siyasi mitinglere götürüyordu.

 

Kesnizani tarikatının daha sonraları Amerikan ve Yahudi istihbaratına çalıştığı ortaya çıkarıldı. Şeyh, tarikatı siyasi çıkarları adına kullanmaya başlamıştı. Saddam rejimine karşı inanılmaz bir ağ örmüştü. Elde ettiği istihbaratla aslında Saddam rejiminin altını oyuyordu. CIA’dan ve MOSSAD’dan aldığı destekle, siyasi anlamda da güçlenen tarikat; Emniyet, ordu, siyaset, bürokrasi vs. gibi kamu kurumlarının kilit noktalarına, kendi müritlerini yerleştirip, erişiyordu. Alınan istihbaratlar Şeyh’in oğlu olan Nehru’ya aktarılarak oradan da CIA ve MOSSAD’a iletiliyordu. Devletin stratejik noktalarında elde ettiği istihbarat bilgilerini başka devletlere de sızdırdığı biliniyor.

 

Saddam rejiminin içine sızan tarikat, Saddam’ın en yakın adamları dahi müridi olmuştu. Saddam’ın birçok generalinin, Saddam’ın iki kardeşi Vatban, Barzan ve karısı Sacide ve oğlu Uday bu tarikata üye olduğu söyleniyor. Ancak, Saddam’ın ailesinin Kesnizani’nin devlete sızma amaçlarından habersiz oldukları da söyleniyor.

 

2003 işgaline gelene kadar Kesnizani tarikatı çok önemli istihbarat bilgileri elde etmiş ve bunu özellikle de CIA ile paylaşarak 2003’teki Irak işgalinin direnişinin etkisiz olmasında büyük rol oynamıştır. Bağdat’ta, Amerika’yı pişman edecek bir güç olan Cumhuriyet Muhafızları Ordusu, Kesnizani tarikatının etkisiyle direniş göstermeyerek bir kurşun dahi atmamış ve bu ordunun generalleri kaçmıştır.

 

Saddam’ın ikinci adamı olan İzett El-Duri’nin de tarikata üye olduğu söyleniyor. Ancak tarikatın ihanetini geç öğrenmiştir. İzzet Duri’nin terör örgütleri ve tarikatlarla uğraşması bu nedenledir.

 

İşgal sonrası yavaş yavaş kendisini soyutlayan Kesnizani tarikatına günümüzde rastlanılmıyor. Çünkü tarikat, Afganistan’daki Topal Molla gibi görevi yerine getirerek ortadan kaybolmuştur.

 

Müslümanlar Allah’ın indirdiği Kur’an’ı okumayıp, menfaatleri için uydurulan dinlere uyarlarsa, tarikatların ve cemaatlerin birer robot müridi (kuklası) olurlar. Ve bunun sonucunda da, İslam topraklarında Topal Molla’lar, Kesnizani’ler daha önce olduğu gibi, hep olacak ve küresel emperyalizme uşaklık edeceklerdir. Hâlbuki Yüce Allah, Allah’ın ipine (Kuran’a) sarılın buyuruyor (Ali İmran 103. Ayet).


Yorum Yapın
500

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.