Ticaret

Haymana' da ticari yaşam tarihin derinliklerine uzanmaktadır. Tarihi kral yolu üzerinde bulunması, Haymana' nın o çağın ticaret hayatından etkilendiği izlenimi vermektedir. Günümüzde ise ilçede ticari fonksiyonlar gelişmemiştir. Haymana' da ticari faaliyetlerin gelişmemiş olması esasen bölgenin ekonomik potansiyeli ile ilgilidir. Çünkü olumsuz doğal çevre nedeniyle tarımsal çeşitliliğin azaldığı bölgede sınırlı sayıda tarım tarım ürünü (buğday, arpa, yulaf, nohut, mercimek, pancar, kimyon v.b. ) ticarete konu olmaktadır. Bu ise halkın alım gücünü zayıflattığından bölgede ticaret hayatı canlılık kazanmamaktadır. İlçede, ticari faaliyetler sanayide olduğu gibi genellikle yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla, perakende ticaret şeklinde bir gelişme göstermiştir.İlçede üretilen tarım ürünleri buğday, arpa, nohut, kimyon v.s. genellikle tüccarlar tarafından alınarak çeşitli şehirlere satılırlar. Farklı olarak tüccarlar tarafından satın alınan kimyon, İzmir limanından yurtdışına ihraç edilmektedir.

Genel itibariyle ticaret gelişmemiştir. İşyerleri küçük olup aile fertleri tarafından yönetilmektedir. İlçenin çarşısı düzenli ve hareketlidir. İlçede satılan malların çoğu Ankara' dan ve Konya' dan getirilmektedir. Yaz sezonunda kaplıcalar için gelen banyocu turistler de kaldıkları süre içerisinde ilçede ticari bir hareketlilik meydana getirirler ( her sezon ortalama 200.000 ) kişinin geldiği tahmin edilmektedir. Kışın kaplı bulunan bir çok lokanta, pastane, dükkan, ve parklar bu dönemde tekrar açılırlar. Ayrıca ilçede termal turizmin gelişmesine paralel olarak otel ve ev pansiyonculuğu oldukça gelişmiş ve yerli halk bu işten büyük büyük gelir elde etmektedir. Değişik fonksiyonların etkisiyle özellikle perakende ticaretin gelişme gösterdiği ilçede ticari işyerleri bir hayli fazladır. İlçede toplam ruhsatlı işyeri sayısı 400' dür. İlçede Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Bankası olmak üzere 3 adet banka şubesi bulunmaktadır.