Eğitim Kurumlarımız

Haymana ve çevresinde eğitim öğretim cumhuriyetten öncelerinde mahalle mekteplerine ve dini kurallara dayanıyordu. Değerli insanlar yetişmiş olmasına rağmen Cumhuriyet öncesinde de sonrasında da Haymana eğitim öğretim hizmetleri bakımından bayağı geri kalmıştır. Taki 3 yıllık mektepler kaldırılıp 5 yıllık okullar müfredatı başlatıldığından itibaren eğitim ve öğretime kavuşmuştur. İlk önceleri eğitim ve ögretim eski sağlık merkezinin alt katında ve orta camiinin yanında talebe okutulmuştur. İlk defaları Ayaşlı satışmış bey, Makbule Hanım gibi değerli muallimler derslere girermiş. Çok gözde talebe yetiştirmişlerdir. Eski maarif memuru baş öğretmen İbrahim Akın bey rahmetli eğitim öğretimde çok hizmeti geçmişlerden birisidir. Haymanamızda ilkokul 1926 yılında Karahoca Culuk Çalış ahırlı köylerinde birlikte almıştır. Orta okul 1951 yılında tedrisata başlamıştır. Haymana liseye geç kavuşmuştur. Bu nedenle de öğrenci lise tahsillerine Ankara-Eskişehir-bursa-Polatlı gibi şehir merkezlerinde tamamlamıştır. Çok değerli ve gözde kişiler yetiştirilmiştir.

HAYMANA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN İSTATİSTİK DURUMU

İlçe milli eğitim müdürlüğünde bir müdür iki şube müdürü bir şef dört memur bir daktilograf görev yapmaktadır.

Merkezde beş ilköğretim okulu, bir çok programlı lise, bir endüstri meslek lisesi, bir imam Hatip lisesi mevcuttur. 

İlköğretim Okulları ;

  1. 12 Eylül İ.Ö.O
  2. Çaldağ İ.Ö.O
  3. Atatürk İ.Ö.O
  4. İstiklâl İ.Ö.O
  5. M.Hilmi Doğan İ.Ö.O (Eseki tekel memuru M. Hilmi Doğan' ın Atilla Doğan tarafından yaptırılmıştır.)

   Köylerde toplam 84 İlköğretim okulu mevcut olup bunlardan 8' i öğrenci azılığı, 31' i ise  okul taşımalı eğitim nedeniyle kapatılmıştır. Bir köyümüzde ise okul bulunmamaktadır.