Madencilik

Ankara ili maden türü bakımından zengin sayılır. Linyit, manganez, bakır, simli kurşun, krom, civa, arsenik gibi madenlerden başka molibden, volfram gibi az bulunur madenler de çıkmaktadır. Haymana' ya gelince, 1930 yılında Haymana' yı ziyaret eden Seyyah Kandemir' in yazdığına göre Haymana' da rastladığı tek maden türü linyittir. Fakat günümüzde hiçbir şekilde Haymana ve çevresinde linyite rastlanmamaktadır. Haymana' da çıkarılan madenlerin kaplıca suyu herhangi bir şekilde madencilikte yarar sağlamaz. M.T.A.' nın ilçe çevresinde yaptığı analizlere göre şu maden türleri vardır ;

 

Kaplıca :   Haymana'da iki su kaynağı vardır. Bunlardan birincisi merkezde bulunan hamamların (Medrese, Seyran ve Merkez Hamamları) olduğu yerdir.Kaynağı mesezoik tersielerin yayıldığı üçüncü döneme ait volkanik bir araziye yayılmış olup, Haymana' dan Kızılcahamam' a uzanan volkanik çatlaklardan çıkar. İkincisi Haymana' nın 3 Km. dışına çıkan Seyran Dinlenme Tesisleri' nin bulunduğu yerdeki açık hava havuzuna su veren kaynaktır.  Fakat bu su bir süre önce kesilmiş, 1997 yılı itibariyle tekrardan akmaya başlamıştır.
 Alçı Taşı :   İkizce Bucağı yakınındaki Hamza Tepesi mevkiinde bulunan alçı taşının marn ve killer arasında konkordan jips tabakaları gayrı muntazam bir yol bulunmayışı sebebi ile ekonomik değeri yoktur.
 Asfalt :   Karahoca Köyü, Burcalık Tepesi mevkiindedir. Eosene ait Fliş fasiyesli arazi içinde ehemmiyetsiz bir asfalt emprenyosyonu olup, ekonomik değeri yoktur.
 Bakır :   Çingirli Köyü yakınlarındaki ihtiyarın çeşmesi denilen mevkide bulunur. Serpantin serisine ait silislenmiş sahreler içinde tesadüf edilen ehemmiyetsiz malahit kabukları şeklindedir ve ekonomik değeri yoktur.
 Bazalt-Mermer :   Çayırlı Köyü civarındadır. Çeşme inşaatında ve binalarda köşetaşı olarak kullanılmaktadır. Burada 3 cm. uzunluğunda ve 1m. kalınlığında taş çıkarılabilir. Ülkemizin en önemli mermer yatakları Çayırlı Köyü civarındadır. Anıtkabir' in yapımında kullanılan mermerler Çayırlı' dan getirilmiştir.