Tarım

Bir tarım ülkesi olan ve nüfusunun yarıdan fazlasının tarımla uğraştığı Türkiye' de; tarımla ilgili problemlerin halledilmiş olması gerekirken diğer tarım ülkelerine göre birim alandan daha az verim sağlandığı gerçeği acı bir olgudur. Birim alandan alınan ürünü arttırmak için ilkönce toprağı tanımak gerekir. Ve problemlerin üzerine ciddiyetle ve disiplinli bir şekilde gitmek gerekir.

Haymana' da esas geçim kaynağı tarıma dayanmaktadır. Önceleri ilkel metotlarla yapılan tarım, günümüzde modern yöntemlerle yapılmaktadır. Ekip-biçme şeklindeki tarımsal faaliyetler ticari amaçla yapılır. Ülkemizin belli başlı yerleri içerisinde yer alan Haymana, verimli tarım alanlarının yanısıra, geniş tabi meraları nedeniyle tarla ziraati ve hayvancılık için elverişli özelliklere sahiptir. İç Anadolu Bölgesi' nin karamsal ikliminin hüküm sürdüğü ilçe 1,251 m. rakıma sahiptir. Ormanlık alanların az olması nedeniyle yıllık yağış miktarı oldukça düşüktür. (443.6 mm. ) bu yüzden kuru tarım ağırlıklı ziraat yaygındır.

Kuru tarım yapılan alanlarda bir yıl hububat, bir yıl nadas ve ya bir yıl hububat bir yıl kimyon yada baklagillerden birinin yetiştiriciliği yapılarak münavebe ( nöbetleşe ekim ) uygulanmaktadır. 

 

Tarım Alanı (Ha)

268.000

Tarım Arazisi (Ha) 196.000
Sulanan Arazi (Ha) 4.800
Buğday Ekili Alan (Ha) 125.000
Arpa Ekili Alan (Ha) 49.000
Yulaf Ekili Alan (Ha) 1.500
Kimyon Ekili Alan (Ha) 5.000
Pancar Ekili Alan (Ha) 873
Elma (Ha) 640
Diğer Tarım Ürünleri 14.287
Nadas Alanı (Ha) 45.000
Bağ-Meyve-Sebze (Ha) 260
Çayır (Ha) 850
Mera (Ha) 28.103
Orman (Ha) 500

Tarla Ziraatinin Ürünlere
Göre Dağılımı

Buğday : 125.000
Arpa : 49.000
Yulaf : 1.500
Nohut : 160
Y.Mercimek : 1.600
Şekerpancarı : 873
Kimyon : 5.000
Ayçiçeği : 100